Stěhování minigolfového hřiště

Stěhování a přemístění kompletního minigofového hřiště, 18. minigolfových drah, z jednoho konce města na opačný konec druhý, bez použití jakékoliv těžké techniky.

Cílem další poměrně netypické akce bylo přemístění kompletního minigolfového hřiště na opačný konec města. Jednotlivé dráhy, celkem 18 ploch, jsme museli naložit a vyložit v celku, nešly nijak demontovat. Díky nezpevněnému terénu, nebylo možné použít žádnou větší techniku. Vše šlo tedy pěkně do „teplých“. Úplně lehké kousky to nebyly, navíc se v té délce měly snahu lámat, překrucovat. Také uložení a zajištění na autě bylo vzhledem ke tvaru některých drah netypické, viz. foto. S naší péčí a precizností vše dopadlo na jedničku a zákazník byl s výsledkem maximálně spokojen.

 

 

Zobrazit všechny články